Νομοθεσία Ταξί

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛ 1058 : Υποχρέωση των κατόχων αδειών καταλληλότητας ΑΔΗΜΕ – Ταξιμέτρων

Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π..

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

ΟΑΕΕ : Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ανεξάρτητα Επαγγελματικής Έδρας ή Κατοικίας

Δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ μέχρι 31-12-2016

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΑΕΕ & ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διευκρινίσεις περί της καταβολής τέλους αδείας κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού

Διευκρινίσεις περί θεμάτων Ειδικών Ραδιοδικτύων για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα – ΤΑΞΙ (ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) κατά το ν.4199/2013 (Α’ 216)

Ν.4274 ΦΕΚ 147 – 14.07.2014 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων

Τροπολογία του ΥΠΕΣ για τη μεταφορά μαθητών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449Β΄/14−6−2013)

«Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων»

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων τοποθέτησης εμπορικών διαφημίσεων στα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα

ΦΕΚ B 383: «Ρύθμιση θεμάτων περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων»

ΝΟΜΟΣ 4305/14 – ΦΕΚ Α 237 – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ